Fangstgroper  
 
Fangstanlegg

Reinen har hatt svært stor betydning for bosetting og næringsliv i Varanger i mange tusen år.

Gjerdeanlegg eller Vuopmanat fangstanlegg som består av lave røyser eller steingjerder som leder inn til en sentral innhegning der dyrene ble avlivet for villreinfangst finnes på flere av fjellryggene over hele Varangerhalvøya. Ett av disse ligger bare få kilometer fra kulturminneområdet.

Også fangstgropsystemer finnes flere steder i området. De ble effektivt plassert midt i reinens trekk til og fra sommerbeitene på Varangerhalvøya.

Fangstgropsystemene ble anlagt i nærheten av naturlige hindringer som elver, myrlendte områder og høydedrag. Sammen med gjerder som hindret passasje mellom gropene var dette med på å lede reinen i fangstgropene.

SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player