Ski

Skiene har vært en viktig forutsetning for jakt, fangst og ferdsel i områder der snø har dekket landet store deler av året. Fra forhistorisk tid har ski, på grunn av sin konstruksjon og bæreevne, vært det viktigste framkomstmiddelet på land i nordlige områder.

Historiske kilder og arkeologiske funn viser at ski og skibruk var en integrert del av den samiske kulturen langt tilbake i tid.

Et av de eldste skifunnene i Norge er fra en grav
i Ceavccageađge/Mortensnes.

Funnet omfattet opprinnelig fragmenter av to ski som ble funnet av A. G. Nordvi i 1853. Funnet er datert til ca 400 f.Kr.


SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player