Slik kan gressbakkenhusene ha vært konstruert  
 
Boligen i yngre steinalder

I yngre steinalder ble boligene mer solide og permanente, noe som tyder på at menneskene ble mer bofaste med tilhold på boplassene i lengre perioder av gangen.

Gulvet ble gravd ned i bakken og veggene ble tykkere. Veggene var laget av tre, torv, jord og grus.

Først gjaldt dette for relativt små, runde boliger, men i sen yngre steinalder ble boligene mer firkantede i formen. På denne tiden gikk man altså over til boliger med fire vegger.

På slutten av yngre steinalder, rundt 2000 f.Kr., var bolighusene store og rektangulære med et gulvplan på opptil 50 kvadratmeter.

Disse såkalte gressbakkenhusene hadde to ildsteder langs husets lengdeakse og dessuten flere innganger. Det er nettopp sporene etter flere innganger som særlig skiller gressbakkentuftene fra andre steinaldertufter. I forbindelse med inngangene på kortsidene har det ofte vært små tilbygg.

I noen av gressbakkentuftene er det gjort funn av menneskebein.

Les/hør mer
 
SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player