Dyreliv

Mange av de dyreartene vi finner i nærheten av Ceavccageađge/Mortensnes i dag, fantes i dette området allerede i steinalderen. Dette gjelder blant annet for reinen og for flere av sjøfuglene i Varanger, som krykkje, terne og lomvi.

Enkelte dyr som levde i Varanger tidligere er nå fåtallige eller helt borte fra området. Bever og hvalross forsvant fra Varanger på 1700-tallet, mens den ikke flyvedyktige geirfuglen ble fullstendig utryddet på 1800-tallet. Elgen forsvant fra Varangerhalvøya på 1600-tallet og ble først observert igjen på begynnelsen av 1900-tallet. I dag er elgen vanlig i alle skogområder i Varanger.

Dagens dyreliv på Varangerhalvøya har innslag av både østlige og arktiske arter, som for eksempel rein, fjellrev, lemen, hare, rype, snøspurv, stellersand og den nå utrydningstruede dverggåsa.

 Les mer om dyrelivet i dag


SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player