Planteliv

Vegetasjonen på Varangerhalvøya har endret seg i takt med de klimatiske variasjonene i området opp gjennom historien.

I den første perioden etter siste istid besto vegetasjonen i Varanger av kuldetålende arter som vier, gress og lyngplanter. Etter hvert etablerte bjørka seg ved Varangerfjorden og i den mildeste klimaperioden (rundt 10 000 - 5 000 f.Kr.) vokste det også furu her.

I dag er vegetasjonen på Ceavccageađge/Mortensnes preget av planter man gjerne klassifiserer som fjellflora, som blant annet lyng, gress, halvgress, vier, dvergbjørk og fjellbjørk.

Nordlige, østlige og mer sørlige plantearter møtes på Varangerhalvøya, og dette sørger for en mangfoldig flora med sjeldne arter som blant annet varangervalmue og altaihaukeskjegg.
SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player