Menneskelig påvirkning

Mennesker har til alle tider påvirket sine omgivelser, men formen for påvirkning har variert opp gjennom historien.

Fangstanlegg for villrein er de mest omfattende sporene etter menneskelig aktivitet på Varangerhalvøya fra forhistorisk tid. I tillegg har hugging og sanking av brensel, etablering av boplasser, religiøs aktivitet og menneskers beitende husdyr satt spor etter seg i terrenget.

I den senere tid er husbygging, dyrking av jorder, masseuttak og veibygging eksempler på menneskelig aktivitet som påvirker omgivelsene.

Både eldre og nyere tids menneskelig aktivitet er nedfelt i landskapet på Ceavccageađge/Mortensnes.
SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player