Geologi

Som den eneste fjorden i Norge åpner Varangerfjorden seg mot øst.

Isbreene har vært avgjørende for utformingen av det norske landskapet, men i motsetning til de andre fjordene i Norge er ikke Varangerfjorden dannet av isbrebevegelse under siste istid. I stedet har fjorden blitt til ved en berggrunnsforkastningEn forkastning er en bruddflate i fjell som danner grensen mellom to bergartsblokker eller fjellpartier som har beveget seg i forhold til hverandre.

Geologisk går det en grense midt i Varangerfjorden. Mens sørsiden av fjorden domineres av grunnfjell som gneis og granitt, er landskapet på nordsiden preget av avsetningsbergarter som sandstein og leirskifer. På Ceavccageađge/Mortensnes finnes det også en forsteinet morene (tillitt) som ble avsatt under en istid for ca. 650 millioner år siden.


 Les/hør mer
SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player