Joik

Joik er en samisk sangtradisjon og er hevdet å være den mest opprinnelige folkemusikkformen i Europa.

Joiken rommer mange ulike funksjoner. Fortellende joiker brukes til å fortelle historier, mens personifiserte joiker er relatert til et sted, et dyr eller en person. I førkristen tro ble joik i tillegg brukt av noaiden En person som hadde spesielt god kontakt med guder og ånder, og ofte beskrives som samenes sjaman for å oppnå transe.


SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!