Samiske sagn

I de samiske områdene har man rike fortellertradisjoner som har blitt opprettholdt ved muntlig overlevering fra generasjon til generasjon helt fram til nyere tid.

Enkelte sagn fortelles fortsatt den dag i dag. Andre sagn har vi kunnskap om fordi de ble skrevet ned mens de ennå var en del av fortellertradisjonen, slik som sagnene vi gjengir her. Dette er sagn fra Ceavccageađge/Mortensnes eller nærliggende områder, som er nært knyttet til landskapet på stedene de forteller om.


Les/hør mer

SámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!