Avslag 
 
Steingjenstander

På lokaliteter fra eldre steinalder i Varanger er det vanlig å finne avslag og gjenstander av stein bestående av grovkornet og finkornet kvartsitt, bergkrystall, chert en flintaktig steinsort og kvarts. I tillegg er det funnet enkelte innslag av flint, som ikke finnes som naturlig bergart i området.

Fra yngre steinalder, da sliping var en mye brukt teknikk, er det også funnet rester av mykere steinslag som skifer.

Eksempler på funn av steingjenstander fra Ceavccageađge/Mortensnes og omegn:

 
 
Kjerne
Stein som ble
brukt til å slå
redskapsemner av

Skiferkniv
Funnet i en gressbakkentuft
i Karlebotn
                    
Fiskesøkke
Brukt til tyngde på snøret
under fiske

 
 
   
Avslag
Rester etter
redskapsproduksjon
av stein

   Skraper
   Brukt til
   skinnberedning

PilespisserSámegilliiEnglish 
Tilbake Tips en venn!
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player